Świadectwa i audyty energetyczne budynków (normy)

W celu prawidłowego funkcjonowania dyrektywy EPBD, stworzono model matematyczny służący do wyznaczania ilości energii zużywanej w budynku na poszczególne cele przez jego instalacje i komponenty. Poniższa tabela zawiera zestaw norm stanowiących składowe owego modelu, razem tworząc spójny i kompletny system obliczeniowy do oceny energetycznej wszystkich rodzajów budynków. Spis uszeregowany jest według ważności z podziałem na grupy zagadnieniowe.

Oznaczenie Tytuł normy
Normy związane z obliczaniem całkowitego zużycia energii w budynkach
PN-EN 15217 Energetyczne właściwości budynków - Metody oceny do stosowania w certyfikacji energetycznej budynków zawierające wskazówki do opracowywania schematów certyfikacyjnych
PN-EN 15603 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Całkowite zużycie energii, energia pierwotna i emisja CO2
Normy związane z obliczaniem dostarczonej energii
PN-EN 15316-1 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 15316-2-1 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 2-1: Instalacje emisji ciepła
PN-EN 15316-4-1 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 4-1: Źródła ciepła do ogrzewania miejscowego, kotły
PN-EN 15316-4-2 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 4-2: Źródła ciepła do ogrzewania miejscowego, instalacje z pompami ciepła
PN-EN 15316-4-3 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 4-3: Źródła ciepła, cieplne instalacje solarne
PN-EN 15316-4-4 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 4-4: Źródła ciepła do ogrzewania, instalacje skojarzone wytwarzania energii
PN-EN 15316-4-5 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 4-5: Źródła ciepła do ogrzewania miejscowego, wydajność i sprawność systemów ciepłowniczych i dużych instalacji ogrzewania
PN-EN 15316-4-6 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 4-6: Źródła ciepła do ogrzewania, systemy fotowoltaiczne
PN-EN 15316-4-7 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 4-7: Źródła ciepła do ogrzewania miejscowego, kotły opalane biomasą
PN-EN 15316-2-3 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 2-3: Instalacje rozprowadzania ciepła
PN-EN 15316-3 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 3: Instalacje centralnej ciepłej wody
PN-EN 15316-3-1 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 3-1: Instalacje centralnej ciepłej wody, charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczące rozbioru wody)
PN-EN 15316-3-2 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 3-2: Instalacje centralnej ciepłej wody, rozprowadzenie wody
PN-EN 15316-3-3 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 3-3: Instalacje centralnej ciepłej wody, przygotowanie wody
PN-EN 15243 Dynamiczne obliczenia temperatury wewnętrznej, obciążenia i energii w budynkach wyposarzonych w systemy klimatyzacji pomieszczeń
PN-EN 15377-1 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia - Część 1: Obliczanie wydajności cieplnej i chłodniczej
PN-EN 15377-2 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia - Część 2: Projektowanie, wymiarowanie i wykonywanie
PN-EN 15377-3 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia - Część 3: Optymalizacja odnawialnych żródeł
PN-EN 15241 Wentylacja budynków - Metody obliczania wymagań energetycznych spowodowanych systemami wentylacji w budynkach
PN-EN 15232 Metody obliczania poprawiania efektywności energetycznej za pomocą stosowania zintegrowanych wyrobów i systemów automatyzacji budynków
PN-EN 15193 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia
Normy związane z obliczaniem energii netto na ogrzewanie i chłodzenie
PN-EN ISO 13790 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia
PN-EN 15255 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie racjonalnej mocy chłodzenia pomieszczenia - Kryteria podstawowe i procedury walidacji
PN-EN 15265 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do chłodzenia - Kryteria podstawowe i procedury walidacji
Normy wspierające - Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych
PN-EN ISO 13789 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania
PN-EN ISO 13786 Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych - Dynamiczne charakterystyki cieplne - Metody obliczania
PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Meody obliczania
PN-EN ISO 13947 Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła
PN-EN ISO 10077-1 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN ISO 10077-2 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram
PN-EN ISO 10211-1, 10211-2 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie cieplne i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe
PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne
PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury okreśania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych
Normy wspierające - Wentylacja i infiltracja powietrza
PN-EN 13465 Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach
PN-EN 15242 Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do określania wartości strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji
PN-EN 13779 Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji i klimatyzacji