Oszacuj ze świadectwem energetycznym koszt utrzymania budynku

Wartości zapotrzebowania na energię zawarte w certyfikatach energetycznych mogą posłużyć do zgrubnego szacowania rocznych kosztów eksploatacyjnych konkretnego budynku. Poznaj je, wypełniając krok po kroku poniższy formularz zgodnie z załączonymi wskazówkami.

1. Powierzchnia użytkowa

Wprowadź powierzchnię użytkową o regulowanej temperaturze (Af) z 2 strony certyfikatu energetycznego:

m2

2. Zapotrzebowanie na energię

Poszukaj w certyfikacie energetycznym następującej tabeli i przepisz z niej odpowiednie wartości poniżej. W kolumnie "Nośnik energii" wybierz rodzaj stosowanego przez ciebie paliwa z uwzględnieniem jego gatunku np. wartości opałowej dla węgla lub typu w przypadku gazu ziemnego.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)]
Nośnik energii Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Suma

3. Ceny paliw

Podaj ceny, które płacisz za jednostkę wykorzystywanych przez ciebie nośników energii:

Certyfikat energetyczny a rzeczywistość:

Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości nie muszą być identyczne z rzeczywiście osiągniętym przez Państwa zużyciem energii w budynku. Czynnikami nie uwzględnianymi w obliczeniach do świadectw energetycznych są między innymi:

• specyficzne lokalne warunki klimatyczne i sposób eksploatacji budynku,
• nienormowa temperatura wewnętrzna i wewnętrzne zyski ciepła,
• szczelność powietrzna obudowy budynku.

Metoda charakteryzuje teoretyczne zapotrzebowanie na energię i stosowana jest również na potrzeby audytów energetycznych przy planowaniu termomodernizacji.

Podczas korzystania z powyższej aplikacji żadne wpisywane przez Państwa dane ani wyniki obliczeń nie są przekazywane na nasze serwery.