Audyt energetyczny budynku

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest analizą techniczno-ekonomiczną służącą określeniu najbardziej optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Podstawą audytu jest ocena energetyczna budynku wg. normy PN-EN 13790. Wykonywana jest ona na podstawie inwentaryzacji, dokumentacji projektowej oraz faktycznego zużycia nośników energii. Rzetelna ocena energetyczna stanowi bazę dla wariantowej projekcji zapotrzebowania na energię końcową z uwzględnieniem dobranych przez audytorów działań modernizacyjnych. Do dofinansowania kwalifikowany jest wariant charakteryzujący się najkrótszym prostym czasem zwrotu inwestycji SPBT, obliczanym na podstawie planowanego efektu energetycznego oraz kosztorysu inwestorskiego danego wariantu.

Dotacje na termomodernizacje

Opracowanie w postaci audytu energetycznego stanowi merytoryczną podstawę przyznania dofinansowania dla projektów w zakresie oszczędności energii.

W Polsce funkcjonuje kilka instrumentów finansowego wsparcia przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Różnią się one dopuszczalnym zakresem rzeczowym i zakładanym celem realizowanych projektów, kryterium dostępu wnioskodawców ze względu na ich status prawny, a także wysokością, warunkami i rodzajem oferowanego wsparcia.

Fundusz Termomodernizacji
i Remontów

Fundusze
Norweskie i
EOG

System Zielonych Inwestycji
GIS

Fundusze
regionalne
WFOŚiGW

O ostatecznym doborze programu wsparcia do konkretnego projektu inwestor decyduje w oparciu o zakres opłacalnych i możliwych do przeprowadzenia działań modernizacyjnych oraz kryteria dostępu i warunki możliwego dofinasowania.

Ile kosztują nasze audyty energetyczne?

Oferta skierowana jest do wszystkich grup posiadaczy i zarządców nieruchomości, w szczególności osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Oferujemy dogodne warunki świadczenia usług.

• kwalifikacja projektu
• ocena możliwości wsparcia
• profesjonalna kadra
• umiarkowane ceny

Cena audytu energetycznego uzależniona jest od typu budynku oraz jego instalacji, kompletności dokumentacji techniczno-budowlanej oraz zakresu planowanej modernizacji. Niemniej jednak, jesteśmy w stanie zaproponować niewygórowany system cenowy:

Ceny już od:
Domek jednorodzinny 1200 pln
Budynek wielorodzinny, użyteczności publicznej (do 1000 m3) 2400 pln
Budynek wielorodzinny, użyteczności publicznej (ponad 1000 m3) 3400 pln
Budynki magazynowe i przemysłowe indywidualnie