Świadectwa energetyczne budynków

Czym są certyfikaty energetyczne?

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, zwane certyfikatami energetycznymi, wprowadzone zostały do polskiego porządku prawnego z początkiem 2009r wraz z wdrożeniem europejskiej dyrektywy EPBD.

Idea oceny energetycznej budynków powstała za sprawą kryzysu energetycznego lat 70. Opiera się ona na obliczeniach zapotrzebowania na energię dla celów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i CWU (oraz oświetlenia w budynkach niemieszkalnych) według jednolitej, dobrze ustandaryzowanej metodyki. Prawidłowo wykonane świadectwo energetyczne informuje więc o rocznym zużyciu energii związanym z eksploatacją konkretnego obiektu, z pominięciem energii do gotowania, zasilania urządzeń, maszyn, procesów technologicznych itp.

Ceryfikat energetyczny, będący zintegrowaną oceną wszystkich komponentów i instalacji budynku, stanowi dla właściciela źródło informacji oraz zaleceń o kierunkach modernizacji zmierzającej do obniżenia zużycia energii. Dzięki świadectwu energetycznemu osoby zamierzające kupić lub wynająć ocenioną nieruchomość poznają jej klasę energetyczną, która przekłada się na wysokość późniejszych rachunków.

Świadectwo energetyczne a prawo

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków wymaga potwierdzenia klasy energetycznej budynku w postaci certyfikatu energetycznego, oraz przekazania go stronie transakcji w następujących przypadkach:

• dla budynku, mieszkania (także spółdzielczego) lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (np. sklepu) przy ich sprzedaży lub najmie

Rodzaje budynków wyłączonych z obowiązku certyfikacji:

• podlegające ochronie zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
• miejsca kultu, przeznaczone do działalności religijnej
• gospodarstwa rolne o zapotrzebowaniu na energię pierwotną (EP) nie przekraczającym 50 kWh/m2/rok
• mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie więcej niż 4 miesiące w roku
• wolnostojące o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2
• budynki przemysłowe i gospodarcze, które nie są wyposażone w zamontowane na trwałe instalacje zużywające energię (za wyjątkiem oświetlenia)

Cena za certyfikat energetyczny

Cena świadectwa energetycznego zawiera przeprowadzenie inwentaryzacji budynku oraz jego instalacji. Certyfikaty energetyczne wystawiane bez oględzin ocenianego obiektu nierzadko obarczone są grubym błędem skutkującym wadą fizyczną nieruchomości (w rozumieniu K.C.), których dotyczą. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie odnośnie warunków wykonania usługi, które wraz z ostateczną ceną ustalamy z klientem na miejscu wizji lokalnej.

Ceny brutto z dojazdem już od:
Lokal mieszkalny 420 pln
Domek jednorodzinny 1000 pln
Budynek wielorodzinny (co najmniej 3 lokale mieszkalne) 2000 pln
Budynki użyteczności publicznej, biurowe, handlowe, magazynowe i przemysłowe indywidualnie

Okoliczności wpływające na koszt wykonania certyfikatów energetycznych:

• powierzchnia o regulowanej temperaturze i stopień skomplikowania konstrukcji budynku
• kompletność dokumentacji technicznej ocenianego obiektu
• obecność instalacji chłodzenia

Ocenę sprawności instalacji CO oraz źródła ciepła dokonujemy na życzenie, w oparciu o obliczenia zgodne z normami serii PN-EN 15316 (wymagany projekt instalacji). Uwzględniają one wpływ zróżnicowanego obciążenia systemu ogrzewania w czasie sezonu grzewczego, zapewniając większą dokładność wyniku w porównaniu z szeroko stosowanymi na rynku metodami szacunkowymi.

Zainteresowanym proponujemy również analizę mostków cieplnych przez obliczenia numeryczne metodą elementów skończonych. Tak dokładne obliczenia są szczególnie uzasadnione dla budynków niskoenergetycznych i pasywnych. Wymagają one dostępu do szczegółowego projektu architektonicznego.

Świadectwa energetyczne w Twojej okolicy

Zapewniamy bezpłatny dojazd do klienta w następujących powiatach:

TORUŃ

Golub-Dobrzyń

Rypin

Inowrocław

Aleksandrów
Kujawski

Lipno

Sierpc

Radziejów

WŁOCŁAWEK

Gostynin

PŁOCK

Koło

Kutno

Mapa dostępności usługi - Włocławek i okolice

Wszystkie certyfikaty energetyczne budynków wykonywane przez Techneco objęte są polisą ubezpieczeniową, dając Państwu 100% pewności i poczucia bezpieczeństwa.