O firmie

logo TechnecoFirma TECHNECO świadczy profesjonalne usługi inżynierskie z zakresu efektywności energetycznej budynków oraz ochrony środowiska dla szerokiego grona odbiorców. Swoją pracę wykonujemy opierając się na najbardziej aktualnej wiedzy technicznej, zgodnie z międzynarodowymi standardami i Polskimi Normami branżowymi z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania komputerowego. Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne, podmioty sektora publicznego oraz firmy, potrzebujące analizy energochłonności posiadanych budynków czy audytu lub świadectwa energetycznego.
Oferujemy także doradztwo dla biur projektowych w zakresie charakterystyki energetycznej tworzonych budynków ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego.